Go to Vražkov Go to Vražkov!
Bezpečnost a povinnosti střelců

Návštěvníci střelnice jsou povinni dodržovat Provozní řád Střelnice Vražkov se zvláštním důrazem na bezpečnost svou i ostatních návštěvníků. Na střelnici je povinnost používat ochranu sluchu a zraku!!! Srozumění s provozním řádem návštěvníci  stvrzují svým podpisem do provozní knihy u správce střelnice.


Za střelbu na nestandartní terče,  poškozování zařízení střelnice, porušení provozního řádu, nebo  nedodržování  pokynů správce  střelnice  bude uloženo napomenutí , případně  finační sankce ve výši 500 Kč,  případně bude vyžadována adekvátní finanční náhrada  způsobené škody.  
Za zvlášť závažné porušení bezpečnostních pravidel, či opakované prohřešky  může být střelec  vyloučen z návštěv střelnice. Zásady bezpečné  manipulace se zbraněmi

  • Se zbraní vždy zacházejte jako by byla nabitá! 
  • Nikdy nemiřte zbraní na něco, na co nechcete střílet - ústí hlavně by mělo stále směřovat do bezpečného prostoru 
  • Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá - když vezmete zbraň do ruky, musí následovat kontrola, zda zbraň není nabitá 
  • Nedávejte prst na spoušť, dokud zbraň nemíří na cíl a vy plánujete střílet 
  • Při střelbě používejte ochranu sluchu a zraku 
  • Před střelbou zkontrolujte stav zbraně i munice 
  • Nemanipulujte se zbraní, pokud jsou vaše schopnosti omezeny alkoholem, drogami, léky, nemocí, únavou apod. 
  • Zbraň odkládejte/uschovávejte pouze v nenabitém stavu (prázdná komora, zásobník mimo zbraň) 
  • Zbraň mějte stále pod dohledem, nebo dobře zajištěnou (zejména proti dětem, krádeži apod.)