Bezpečnost na střelnici

Bezpečnost a povinnosti střelců

Návštěvníci střelnice jsou povinni dodržovat Provozní řád Střelnice Vražkov se zvláštním důrazem na bezpečnost svou i ostatních návštěvníků. Na střelnici je povinnost používat ochranu sluchu a zraku!!! Srozumění s provozním řádem návštěvníci stvrzují svým podpisem do provozní knihy u správce střelnice.

Důležité upozornění

Za střelbu na nestandartní terče, poškozování zařízení střelnice, porušení provozního řádu, nebo nedodržování pokynů správce střelnice bude uloženo napomenutí , případně finační sankce ve výši 500 Kč, případně bude vyžadována adekvátní finanční náhrada způsobené škody.

Za zvlášť závažné porušení bezpečnostních pravidel, či opakované prohřešky může být střelec vyloučen z návštěv střelnice.

Zásady bezpečné manipulace se zbraněmi

  • Se zbraní vždy zacházejte jako by byla nabitá!
  • Nikdy nemiřte zbraní na něco, na co nechcete střílet - ústí hlavně by mělo stále směřovat do bezpečného prostoru
  • Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá - když vezmete zbraň do ruky, musí následovat kontrola, zda zbraň není nabitá
  • Nedávejte prst na spoušť, dokud zbraň nemíří na cíl a vy plánujete střílet
  • Při střelbě používejte ochranu sluchu a zraku
  • Před střelbou zkontrolujte stav zbraně i munice
  • Nemanipulujte se zbraní, pokud jsou vaše schopnosti omezeny alkoholem, drogami, léky, nemocí, únavou apod.
  • Zbraň odkládejte/uschovávejte pouze v nenabitém stavu (prázdná komora, zásobník mimo zbraň)
  • Zbraň mějte stále pod dohledem, nebo dobře zajištěnou (zejména proti dětem, krádeži apod.)
Vražkov 171,PSČ 413 01 +420 602 137 383 info@strelnicevrazkov.cz
Otevírací doba
Pondělí: ZAVŘENO Úterý - pátek: 10:00 - 18:00 Sobota, neděle: 9:00 - 18:00 kalendář a rezervace
Provozovatel střelnice
LHM servis s.r.o. IČO: 24158038